ZİZİGİLLER DAVRANIŞ GELİŞTİRME SETİ

 
MİNİ MİNİ KAVRAM SETİ

 
DÜŞÜNDÜREN ATÖLYEM SETİ

 
Mavi Yunus Okul Öncesi Eğitim Setleri

 
HAYALLERİMLE OYNUYORUM

(TAÇ-KUKLA-MASKE DOSYASI)

Belirli gün ve haftalar, araç olarak kullanılan konular ve kavramlar temel alınarak hazırlanan yepyeni bir faaliyet dosyası…

Okul öncesi eğitiminde sanat çalışmaları, hikâye anlatımı, serbest zaman etkinlikleri, özel gün gösterileri, oyun ve drama, yılsonu etkinlikleri gibi farklı amaçlarla yaygın bir şekilde taçlar, kuklalar ve maskeler kullanılmaktadır.

25x34 cm boyutlarında, 190 g Bristol, 96 sayfa, Spiralli

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
SİHİRLİ ELLER ETKİNLİK DOSYASI
  Ço­cuk­la­rın ka­rar ver­me, se­çim yap­ma, akıl yü­rüt­me, başla­dı­ğı bir işi bi­tir­me, el ve göz ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren ha­re­ket­le­ri ya­pa­bil­me be­ce­ri­si­nin ge­lişme­si amacıyla hazırlanan kâ­ğıt işle­ri ça­lışma­la­rı ile çizgi çalışmalarını içermektedir. 82 özel etkinliğin yer aldığı faaliyet dos­ya­sında­ ar­tık ma­ter­yal ve ko­laj ça­lışma­la­rı­nın ya­nı sı­ra kâ­ğıt işle­ri te­mel tek­nik­le­ri­ne (kâ­ğıt yırt­ma, kâ­ğıt kat­la­ma, kâ­ğıt kes­me, kâ­ğı­dı yu­var­la­ma) de ay­rı ay­rı yer ve­ril­miştir. Ço­cuk­la­rın ya­ra­tı­cı­lık­la­rı­nın ve ha­yal güç­le­ri­nin ge­lişme­si­ne des­tek ol­acak; duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de et­me­le­ri­ne de ola­nak sağ­layacak bu tek­nik­ler bo­ya ça­lışma­la­rıy­la des­tek­len­miş­tir.

Sihirli Eller Etkinlik Dosyası’nda öz­gün ürün­ler su­nul­muştur. Ça­lışma­lar­da 48 ay ve üstü ço­cuk­la­rın ge­li­şim özel­lik­le­ri dü­şü­nü­le­rek ba­sit­ten kar­ma­şı­ğa doğru bir sı­ra iz­len­miştir.

25x34 cm boyutlarında, 170 g mat kuşe, 224 sayfa, Spiralli

 
Duygularımı Öğreniyorum Seti

Prof. Dr. Alev ÖNDER ve arkadaşlarının hazırladığıDuygularımı Öğreniyorum Seti, çocukların duyguları doğru tanımaları, anlamaları ve kendi duygularının farkına varmaları; öğrendikleri bu duyguları doğru şekilde ifade etmeleri, beden dillerini doğru şekilde kullanma becerisi kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır.

Bu setin en önemli özelliklerinden biri de sadece mutluluk ve üzüntü gibi temel duyguları değil çocukların yoğun olarak yaşadıkları diğer duyguları da kapsıyor olmasıdır.

Duygularımı Öğreniyorum Seti, 6 ayrı uygulama kitabından oluşmaktadır. Bu uygulama kitaplarında merak, heyecan, mutluluk, üzüntü, korku, kızgınlık, pişmanlık, utanç, kıskançlık, şaşkınlık, inatçılık, sabırsızlık duygularına yer verilmiştir. Her bir kitapta ele alınan duygular, çocukların çok yönlü gelişimlerini destekleyecek şekilde tanıtılmış ve farklı etkinlik türleri ile pekiştirilmeye çalışılmıştır.

Duygularımı Öğreniyorum Seti’nde her duyguyla ilgili kısa bir hikâyeye, hikâye ile ilgili sorulara ve tekerlemelere yer verilmiştir. Ayrıca sanat etkinliği, dikkat, hafıza, problem çözme, matematik becerileri ve ilkokula hazırlık çalışmalarına yönelik etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Her kitabın sonundaki iki sayfa ise o duyguya ait değerlendirme sorularına ayrılmıştır.

 
Eğlenceli Mandala 1 - 2
02 mandala tanitim


Hzl.: Meltem MAZICI (Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi)


Eğlenceli Mandala 1-2 kitapları, çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri, aktif çalışma sonrası dinlenmeleri ve kendilerini iyi hissetmeleri, ruhsal yönden rahatlamaları amacıyla hazırlanmıştır.

Mandalanın dikkat süresini ve yoğunlaşmayı arttırdığı, sabırlı olmayı sağladığı, stresi azalttığı; gruba uyum sağlamayı artırdığı; yaratıcılığı desteklediği; çocukların duygularını dışa vurmaları açısından rahatlık ve özgüven sağladığı da unutulmamalıdır…

Her bir kitapta toplam 52 farklı mandala etkinliği yer almakta olup bunlar basitten zora doğru planlanmıştır. Belirli gün ve haftalara yönelik çalışma sayfalarına da yer verilmiştir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Mavi Yunus Okul Öncesi Portfolyo
 

2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İLE

ZORUNLU HÂLE GETİRİLEN

OKUL ÖNCESİ PORTFOLYOM ÇIKTI!

 

Okul öncesi eğitiminde sonuç değil, süreç önemli olduğundan, çocuğun gelişiminin ve bireysel özelliklerinin izlenmesi öne çıkmaktadır. Bu sürecin bilinçli ve doğru değerlendirilmesi için, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Dosyası (Portfolyo) hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Okul Öncesi Bilimsel Hikâyeler Dizisi

hzl.: Vildan BATMAZ

Okul öncesi çocuklar, olağan doğa olaylarını merak ederler fakat anlamakta zorlanırlar. Bilimsel konuları çocuklara anlatmak da oldukça zordur. Biz de Okul Öncesi Bilimsel Hikâyeler Dizisi ile bu problemi ortadan kaldırarak, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, eğlenceli, hayal gücünü destekleyen, masalımsı bir tarzda anlatan kitaplar hazırladık. Artık her çocuk, doğa olaylarını eğlenceli bir şekilde, kimi zaman gülerek kimi zaman merak ederek, en önemlisi hayal ederek öğrenebilecek...

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
ÖĞRENME MERKEZLERİ HAKKINDA…
Öğrenme Merkezleri

2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRENME MERKEZLERİ OLUŞTURULDU. MAVİ YUNUS OKUL ÖNCESİ ÖĞRENME MERKEZLERİNDE KULLANABİLECEĞİNİZ ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİ SİZE SUNMAKTAN GURUR DUYAR…

 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eski “ilgi köşeleri” öğrenme merkezleri olarak ifade edilmiştir. Öğrenme merkezleri çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için düzenlenmiş alanlardır.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
DÜŞÜNDÜREN OYUNLAR SETİ

Düşündüren Oyunlar Seti, 245 manyetik özellikte renkli kart (8x8 cm boyutlarında) ve bu kartlarla oynanabilecek oyunlarla ilgili Uygulama Kitapçığı içeren kutu Düşündüren Oyunlar kutusu ile 45x60 cm boyutlarında çift taraflı manyetik tahtadan oluşmaktadır.  

Düşündüren Oyunlar kutusunda, 12 farklı grupta toplanan, aralarında mantıksal ilişkiler bulunan  81 ayrı nesneden üçer adet olmak üzere toplam 245 resimli kart bulunmaktadır. Kartlardaki resimler ve renkleri çok canlı, kartların çocukların kolayca kullanabileceği nitelikte. Bu kartlar arasında geometrik şekiller (15 adet), 1-10 arası sayılar (30 adet), renkler (18 adet),  hava olayları (21 adet), denizde yaşayan hayvanlar (18 adet), kuşlar (18 adet), evcil hayvanlar (21 adet), kümes hayvanları (12 adet), vahşi hayvanlar (21 adet), meyveler (21 adet), sebzeler (21 adet), çiçekler (15 adet), matematik işaretleri (14 adet) bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti

Değişen eğitim sisteminde çocuklarımızın ilköğretime / ilkokula hazırlanması ve dezavantajlı olmaması için kullanacağınız etkili bir eğitim seti…

KOZA Yayınlarının 40 yılı aşan eğitim yayıncılığı deneyimi ile Mavi Yunus Okul Öncesi tarafından hazırlandı. Artık, çocuğum okula hazır olabilecek mi diye endişe duymayacaksınız!.. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 

 

 
Çocukça Eğlence (Konulara göre parmak oyunları ve tekerlemeler)

hzl.: Zübeyde CEYLAN

Çocukça Eğlence (Konulara göre parmak oyunları ve tekerlemeler) kitabı, okul öncesi eğitim programında yer alan amaç ve kazanımları çocuğa kazandırmak için araç olarak kullanılan konulara yönelik özgün tekerleme ve parmak oyunlarını içermektedir.

Parmak oyunları ve tekerlemeler çocuk dünyasının vazgeçilmez, eğlenceli unsurları olup çocukların sosyal - duygusal gelişimine, belleğinin kuvvetlenmesine, dil gelişimine katkıda bulunur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Eğlence Sandığı (Belirli Gün ve Haftalar)

hzl.: Zübeyde CEYLAN

Okul öncesi dönemdeki çocuk, oyun çocuğudur. Bu dönemde çocuğa kavratılmak istenen şey, ona oyun içinde etkinliklerle yaptırılarak öğretilmelidir. Eğlence Sandığı (Belirli Gün ve Haftalar) bu amaçla kullanabileceğiniz bir kitaptır.
Eğlence Sandığı (Belirli Gün ve Haftalar), belirli gün ve haftalar ile ilgili, yıllardır tüm öğretmenlerin ezberlediği şiir, parmak oyunu, tekerleme, bilmece, hikâye, hikâye tamamlama, oyun vb. Türkçe dil etkinliklerine yeni ve özgün çalışmalar kazandıracaktır. Okul öncesi eğitim programında yer alan belirli gün ve haftalara yönelik hazırlanmıştır.

  • Tümüyle özgün etkinlikler içermektedir.
  • Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinliklerinde kullanılan tüm tekniklere yer verilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Miniklerden Büyük Projeler (Proje Yaklaşımlı Eğitim Örnekleri)

hzl.: Devrim ÖZER - Nurcan SAZ

Proje yaklaşımlı / tabanlı öğrenme, çocuğu merkeze alan, yaparak - yaşayarak öğrenme modeliyle çocukların bir bütün olarak gelişimini amaçlayan, onlara derinlemesine öğrenme yaşantıları sunan bir etkin öğrenme yöntemidir. Miniklerden Büyük Projeler (Proje Yaklaşımlı Eğitim Örnekleri) Seti bu amaçla hazırlandı…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Renkli Dünyalar Kostümler Yüz Boyamaları

hzl.: Ayhan ÇAKMAK

Çocukların hayal güçleri çok geniştir. Hayallerini kurdukları şeyleri görerek izlemekten çok mutlu olurlar. Kostüm ve aksesuarlar, çocukların oynayacakları role bürünmelerini kolaylaştırır; oyunlarına renk katar, tüm gelişim alanlarını destekler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Sanat Treni

hzl.: Devrim ÖZER

Okul öncesi eğitimde sanat etkinlikleri çalışmalarında kullanılan teknikleri anlatan ve bu tekniklere ait örneklerin yer aldığı bir kitaptır. Boya çalışmaları, kâğıt işleri, yoğurma maddeleri, proje çalışmaları, artık materyallerin açıklamasının ve örneklerine yer verilmiştir.
Okul öncesi öğretmenleri için sanat etkinlikleri arşiv dosyası niteliğinde hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Okul Öncesi Hikâye Kartları Dizisi

hzl.: Ercan Dinçer

Okul öncesi dönemi için, hikâye kartları ile 8 ayrı hikâye (2 ayrı grupta dörder hikâye) hazırlandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
KOZA Yeni Boyamalar

KOZA boyama kitapları, Okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan; farklı, alanda olmayan, boyama kitabına karşı çıkan öğretmenlerin bile beğeneceğini düşündüğümüz KOZA boyama kitapları sizlerle…  KOZA boyama kitapları, yönergeli ve yaratıcılığı destekleyen biçimde hazırlandı... 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Ben Ebe / Matematik Sobe

hzl.: Nurcan SAZ

Okul öncesi dönemde matematik kavramları ile becerilerinin kazanılmasının önemini bilen Mavi Yunus’tan okul öncesi için yepyeni bir matematik çalışmaları kitabı daha…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...


 
Değerlerimizle Büyüyorum

 

OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM KİTABIMIZ ÇIKTI…  Lütfen, bayilerimizden isteyiniz.

 

 

Değerli Öğretmenlerimiz,

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı, değerler eğitimini istediğiniz zaman, istediğiniz sırayla verebilmeniz için eğitim setlerinden bağımsız olarak, perforajlı hazırlandı.

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı, değerler eğitimine yönelik alandaki en kapsamlı kitaplardan biri olup bu kitabı 48-72 aylara yönelik tüm Mavi Yunus eğitim setleriyle birlikte kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
Mavi Yunus Kitaplık Köşemiz

İnsanların en iyi dostu olan kitaplar, henüz okuma yazma bilmeyen çocuklar için de iyi bir arkadaştır. Kitap sevgisi okul öncesinde kazandırılır. Ayrıca kitaplar;

 devamını okuyunuz ...

 
Okul Öncesi Dil Etkinlikleri
Image
devamını okuyunuz ...
 
Okul Öncesi Oyun Etkinlikleri
Image
devamını okuyunuz ...
 
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 1
Image
devamını okuyunuz ...
 
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 2
Image
devamını okuyunuz ...
 
Bak Ben Neler Yaptım
Image
devamını okuyunuz ...
 
Neler Neler Yapıyorum
Image
devamını okuyunuz ...
 
Bakalım Öğrenelim Dizisi
Image
devamını okuyunuz ...
 

online_satis_btn.jpg


Anasayfa
Okul Öncesi Yayınları
Kaynak Ürünlerimiz
Seminer Görüntüleri
Seminer Sunumları
İletişim
Karaca Eğitim Yayınları
KOZA Yayın Dağıtım
KOZA Matbaa
Fuar
Basında Mavi Yunus
Planlar
Sipariş ve Bilgi Talep Formu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Yayın Kataloğu 2015-16
Tanıtım Filmi

Sesleri Farkediyorum CD DemoDaha büyük boyut için...
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim CD Demo

Mavi Yunus Cıngılı
Mavi Yunus Masallar CD Demo
Mavi Yunus Ritm - Müzik CD Demo
Haberler
Şu andaki konuklarımız
Şu anda 4 misafir bağlı

Tüm hakları saklıdır © 2009
Mavi Yunus Okul Öncesi, Karaca Eğitim Yayınları Ltd. Ş.'nin tescilli markasıdır.