Günlük eğitim akışında değerlendirme

Değerli Okul Öncesi Öğretmenleri,

Birçok okul öncesi öğretmeninden Mavi Yunus Okul Öncesi’ne ulaşan MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Günlük Eğitim Akışı’ndaki “Günü Değerlendirme Zamanı” ve “Genel Değerlendirme” bölümlerine yazılacaklar ile “Etkinliklerin Değerlendirilmesi” konusundaki sorular, sizlerin internet sitelerinde “günlük eğitim akışında değerlendirme vb.” konu başlıkları ile açtığınız yazılar üzerine bu bilgi notunu sizlerle de paylaşmak istedik.

Öncelikle MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan şu bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz:

 

Günü Değerlendirme Zamanı

Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam ve materyaller gibi konular da çocuklarla beraber değerlendirilir.

Bu süreçte o gün uygulanan bütün etkinliklerin değerlendirmelerinden de yararlanılır. Ayrıca o güne ait paylaşmak istedikleri mutlu veya üzücü bir olayın olup olmadığı veya o gün gözlenen olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir. Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.

Öğretmen, her gün, günü değerlendirme zamanında bir sonraki günün eğitim sürecinde neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlama sürecine de aktif katılımına özen göstermelidir. Ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir materyal veya gidilecek bir gezi gibi konularda hatırlatma yapılır. Eve gidiş ile ilgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.

Öğretmen, gün sonunda, o günü değerlendirme zamanında yaptığı çalışmaları ve etkinliklerin değerlendirilmesinden elde ettiği sonuçları dikkate alarak çocukların, programın ve kendisinin değerlendirmesini günlük eğitim akışının genel değerlendirme bölümüne yazar (sayfa 29).

 

Sorulan Bazı Sorulara Yanıtlar

* “Günlük Eğitim Akışı”ndaki “Günü Değerlendirme Zamanı” bölümüne hiçbir açıklama/soru vb. yazılmayacaktır. Neler yapılabileceği zaten programın bu bölümünde yazılmıştır.

 

* Gün bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmede günü değerlendirme zamanında yapılanlar ile etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilenler çocuk, program ve öğretmen açısından ele alınarak “Günlük Eğitim Akışı”nın “Genel Değerlendirme” bölümüne yazılacaktır (2006 programının günlük plan değerlendirilmesinde olduğu gibi).

 

* “MEB 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı”nda her bir çocuğun ayrı ayrı değerlendirilmesi amaçlı kullanılan kazanım değerlendirme tablosu güncellenen programda kaldırılmıştır. Dolayısıyla genel değerlendirme bölümünde çocukların değerlendirilmesi amacıyla herhangi bir tablo kullanılmayacaktır.  

 

* Etkinliklerin değerlendirilmesi için önceden belirlenen ve etkinlik planlarının değerlendirme bölümüne yazılan değerlendirme yöntemleri (soru sorma, çalışma sayfası kullanma, resim yaptırma vb.) uygulandıktan sonra o planlar üzerine herhangi bir sonuç/değerlendirme yazılmayacaktır.

 

* Günlük Eğitim Akışının “Genel Değerlendirme” bölümü ve Aylık Planların “Değerlendirme Bölümü” aynı şekilde ele alınarak çocuklar, program ve öğretmen açısından o günün / o ayın nasıl geçtiği hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

Anasayfa
Okul Öncesi Yayınları
Kaynak Ürünlerimiz
Seminer Görüntüleri
Seminer Sunumları
İletişim
Karaca Eğitim Yayınları
KOZA Yayın Dağıtım
KOZA Matbaa
Fuar
Basında Mavi Yunus
Planlar
Sipariş ve Bilgi Talep Formu


Yayın Kataloğu 2015-16
Sesleri Farkediyorum CD DemoDaha büyük boyut için...
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim CD Demo

Haberler

Tüm hakları saklıdır © 2009
Mavi Yunus Okul Öncesi, Karaca Eğitim Yayınları Ltd. Ş.'nin tescilli markasıdır.